You are here

Regulation (of territorial bodies)

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті аумақтық органдарының ережелерін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің және Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 26 наурыздағы

№ 142 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шымкент қаласы және Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже бекітілсін;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы және Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің аумақтық органдарының ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2018 жылғы 15 қазандағы

№ 440 бұйрығының («Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2018 жылғы

29 қазанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті:

1) осы бұйрық бекітілген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау және Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінiң «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Цифрлық даму, қорғаныс

және аэроғарыш өнеркәсібі

министрі                                                    А. Жұмағалиев


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің

2019 жылғы ___ сәуірдегі

№ ___ бұйрығына

1-қосымша

«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) аумақтық органы болып табылады.

2. Инспекция өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Инспекция мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.

4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті болса мемлекет атынан тарап болуға құқығы бар.

6. Инспекция заңнамада белгіленген тәртіппен өз құзыретіндегі мәселелер бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер қабылдайды.

7. Құрылымы және штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Темірбаев көшесі, 14, 58-59-пәтер.

9. Инспекцияның толық атауы – «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.

11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады.

12. Инспекцияға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі

2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары және міндеттемелері

13. Инспекцияның міндеттері:

тиісті аумақтық бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылау.

14. Инспекцияның функциялары:

1) тиісті аумақтық бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келмеген, азаматтардың қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тоқтата тұру;

3) радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған және (немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмеген жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;

4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын бақылау;

5) радиобақылауды жүзеге асыру және байланыс саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына және байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын және байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;

6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын, байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін көрсету қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникациялар желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының және пошта байланысының техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру жөнiндегi талаптарға сәйкестiгiн тексеру;

8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды анықтау және оларды пайдаланудың жолын кесу;

9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру және байланыс қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінде белгіленген тәртіппен хаттамаларды толтыру, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және әкiмшiлiк жазалар қолдану;

11) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;

12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің және ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары анықталған кезде ұйғарымдар беру;

15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;

16) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де мәселелер жатады.

15. Инспекцияның құқықтары:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;

2) заңды және жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар енгізуге;

3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;

4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;

5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:

1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктемелер дайындау;

4) өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында қажетті материалдар мен анықтамалар беру;

5) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз ету кіреді.

3-тарау. Инспекцияның мүлкі

17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады және негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.

18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.

19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, оған өзге де тәсілмен билік етуіне жол берілмейді.

4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру

20. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрімен келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын басшы басқарады.

21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары атқарады.

22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады және басқарады және өз қызметтерін жүзеге асыруға және Инспекцияға жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.

23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:

1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;

2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияның қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін білдіреді;

5) заңнамада белгіленген тәртіппен Инспекцияның қызметкерлерін көтермелейді, сондай-ақ тәртіптік жаза қолданады;

6) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру және телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияда:

1) әкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уәкілетті конкурстық комиссия;

2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру және тәртіптік жауапкершілікке тарту үшін тәртіптік комиссия;

3) әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін аттестаттау комиссиясы;

4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.

Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамы Инспекция басшысымен айқындалады. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату

25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің

2019 жылғы ___ сәуірдегі

№ ___ бұйрығына

2-қосымша

«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің

Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) аумақтық органы болып табылады.

2. Инспекция өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Инспекция мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.

4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті болса мемлекет атынан тарап болуға құқығы бар.

6. Инспекция заңнамада белгіленген тәртіппен өз құзыретіндегі мәселелер бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер қабылдайды.

7. Құрылымы және штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 070000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19.

9. Инспекцияның толық атауы – «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.

11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады.

12. Инспекцияға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі

2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары

және міндеттемелері

13. Инспекцияның міндеттері:

тиісті аумақтық бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылау.

14. Инспекцияның функциялары:

1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келмеген, азаматтардың қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тоқтата тұру;

3) радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған және (немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмеген жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;

4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын бақылау;

5) радиобақылауды жүзеге асыру және байланыс саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына және байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын және байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;

6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын, байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін көрсету қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникациялар желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының және пошта байланысының техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру жөнiндегi талаптарға сәйкестiгiн тексеру;

8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды анықтау және оларды пайдаланудың жолын кесу;

9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру және байланыс қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінде белгіленген тәртіппен хаттамаларды толтыру, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және әкiмшiлiк жазалар қолдану;

11) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;

12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің және ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары анықталған кезде ұйғарымдар беру;

15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;

16) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де мәселелер жатады.

15. Инспекцияның құқықтары:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;

2) заңды және жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар енгізуге;

3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;

4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;

5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:

1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктемелер дайындау;

4) өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында қажетті материалдар мен анықтамалар беру;

5) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз ету кіреді.

3-тарау. Инспекцияның мүлкі

17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады және негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.

18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.

19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, оған өзге де тәсілмен билік етуіне жол берілмейді.

4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру

20. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрімен келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын басшы басқарады.

21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары атқарады.

22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады және басқарады және өз қызметтерін жүзеге асыруға және Инспекцияға жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.

23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:

1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;

2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияның қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін білдіреді;

5) заңнамада белгіленген тәртіппен Инспекцияның қызметкерлерін көтермелейді, сондай-ақ тәртіптік жаза қолданады;

6) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру және телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияда:

1) әкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уәкілетті конкурстық комиссия;

2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру және тәртіптік жауапкершілікке тарту үшін тәртіптік комиссия;

3) әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін аттестаттау комиссиясы;

4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.

Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамы Инспекция басшысымен айқындалады. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату

25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің

2019 жылғы ___ сәуірдегі

№ ___ бұйрығына

3-қосымша

«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) аумақтық органы болып табылады.

2. Инспекция өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Инспекция мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.

4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті болса мемлекет атынан тарап болуға құқығы бар.

6. Инспекция заңнамада белгіленген тәртіппен өз құзыретіндегі мәселелер бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер қабылдайды.

7. Құрылымы және штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 030002, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Н. Қобыландин көшесі, 10-үй.

9. Инспекцияның толық атауы – «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.

11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады.

12. Инспекцияға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі

2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары

және міндеттемелері

13. Инспекцияның міндеттері:

тиісті аумақтық бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылау.

14. Инспекцияның функциялары:

1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келмеген, азаматтардың қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тоқтата тұру;

3) радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған және (немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмеген жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;

4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын бақылау;

5) радиобақылауды жүзеге асыру және байланыс саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына және байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын және байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;

6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын, байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін көрсету қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникациялар желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының және пошта байланысының техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру жөнiндегi талаптарға сәйкестiгiн тексеру;

8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды анықтау және оларды пайдаланудың жолын кесу;

9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру және байланыс қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінде белгіленген тәртіппен хаттамаларды толтыру, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және әкiмшiлiк жазалар қолдану;

11) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;

12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің және ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары анықталған кезде ұйғарымдар беру;

15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;

16) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де мәселелер жатады.

15. Инспекцияның құқықтары:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;

2) заңды және жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар енгізуге;

3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;

4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;

5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:

1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктемелер дайындау;

4) өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында қажетті материалдар мен анықтамалар беру;

5) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз ету кіреді.

3-тарау. Инспекцияның мүлкі

17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады және негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.

18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.

19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, оған өзге де тәсілмен билік етуіне жол берілмейді.

4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру

20. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрімен келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын басшы басқарады.

21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары атқарады.

22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады және басқарады және өз қызметтерін жүзеге асыруға және Инспекцияға жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.

23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:

1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;

2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияның қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін білдіреді;

5) заңнамада белгіленген тәртіппен Инспекцияның қызметкерлерін көтермелейді, сондай-ақ тәртіптік жаза қолданады;

6) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру және телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияда:

1) әкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уәкілетті конкурстық комиссия;

2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру және тәртіптік жауапкершілікке тарту үшін тәртіптік комиссия;

3) әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін аттестаттау комиссиясы;

4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.

Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамы Инспекция басшысымен айқындалады. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату

25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің

2019 жылғы ___ сәуірдегі

№ ___ бұйрығына

4-қосымша

«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шымкент қаласы және Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шымкент қаласы және Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) аумақтық органы болып табылады.

2. Инспекция өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Инспекция мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.

4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті болса мемлекет атынан тарап болуға құқығы бар.

6. Инспекция заңнамада белгіленген тәртіппен өз құзыретіндегі мәселелер бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер қабылдайды.

7. Құрылымы және штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Дулати көшесі, 3.

9. Инспекцияның толық атауы – «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шымкент қаласы және Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.

11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады.

12. Инспекцияға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі

2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары

және міндеттемелері

13. Инспекцияның міндеттері:

тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылау.

14. Инспекцияның функциялары:

1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келмеген, азаматтардың қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тоқтата тұру;

3) радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған және (немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмеген жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;

4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын бақылау;

5) радиобақылауды жүзеге асыру және байланыс саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына және байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын және байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;

6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын, байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін көрсету қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникациялар желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының және пошта байланысының техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру жөнiндегi талаптарға сәйкестiгiн тексеру;

8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды анықтау және оларды пайдаланудың жолын кесу;

9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру және байланыс қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінде белгіленген тәртіппен хаттамаларды толтыру, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және әкiмшiлiк жазалар қолдану;

11) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;

12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің және ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары анықталған кезде ұйғарымдар беру;

15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;

16) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де мәселелер жатады.

15. Инспекцияның құқықтары:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;

2) заңды және жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар енгізуге;

3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;

4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;

5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:

1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктемелер дайындау;

4) өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында қажетті материалдар мен анықтамалар беру;

5) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз ету кіреді.

3-тарау. Инспекцияның мүлкі

17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады және негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.

18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.

19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, оған өзге де тәсілмен билік етуіне жол берілмейді.

4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру

20. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрімен келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын басшы басқарады.

21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары атқарады.

22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады және басқарады және өз қызметтерін жүзеге асыруға және Инспекцияға жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.

23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:

1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;

2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияның қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін білдіреді;

5) заңнамада белгіленген тәртіппен Инспекцияның қызметкерлерін көтермелейді, сондай-ақ тәртіптік жаза қолданады;

6) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру және телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияда:

1) әкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уәкілетті конкурстық комиссия;

2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру және тәртіптік жауапкершілікке тарту үшін тәртіптік комиссия;

3) әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін аттестаттау комиссиясы;

4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.

Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамы Инспекция басшысымен айқындалады. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату

25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің

2019 жылғы ___ сәуірдегі

№ ___ бұйрығына

5-қосымша

«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) аумақтық органы болып табылады.

2. Инспекция өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Инспекция мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.

4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті болса мемлекет атынан тарап болуға құқығы бар.

6. Инспекция заңнамада белгіленген тәртіппен өз құзыретіндегі мәселелер бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер қабылдайды.

7. Құрылымы және штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Жұмалиев көшесі, 108.

9. Инспекцияның толық атауы – «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.

11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады.

12. Инспекцияға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі

2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары

және міндеттемелері

13. Инспекцияның міндеттері:

тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылау.

14. Инспекцияның функциялары:

1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келмеген, азаматтардың қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тоқтата тұру;

3) радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған және (немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмеген жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;

4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын бақылау;

5) радиобақылауды жүзеге асыру және байланыс саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына және байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын және байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;

6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын, байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін көрсету қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникациялар желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының және пошта байланысының техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру жөнiндегi талаптарға сәйкестiгiн тексеру;

8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды анықтау және оларды пайдаланудың жолын кесу;

9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру және байланыс қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінде белгіленген тәртіппен хаттамаларды толтыру, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және әкiмшiлiк жазалар қолдану;

11) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;

12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің және ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары анықталған кезде ұйғарымдар беру;

15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;

16) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де мәселелер жатады.

15. Инспекцияның құқықтары:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;

2) заңды және жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар енгізуге;

3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;

4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;

5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:

1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктемелер дайындау;

4) өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында қажетті материалдар мен анықтамалар беру;

5) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз ету кіреді.

3-тарау. Инспекцияның мүлкі

17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады және негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.

18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.

19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, оған өзге де тәсілмен билік етуіне жол берілмейді.

4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру

20. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрімен келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын басшы басқарады.

21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары атқарады.

22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады және басқарады және өз қызметтерін жүзеге асыруға және Инспекцияға жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.

23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:

1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;

2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияның қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін білдіреді;

5) заңнамада белгіленген тәртіппен Инспекцияның қызметкерлерін көтермелейді, сондай-ақ тәртіптік жаза қолданады;

6) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру және телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияда:

1) әкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уәкілетті конкурстық комиссия;

2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру және тәртіптік жауапкершілікке тарту үшін тәртіптік комиссия;

3) әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін аттестаттау комиссиясы;

4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.

Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамы Инспекция басшысымен айқындалады. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату

25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің

2019 жылғы ___ сәуірдегі

№ ___ бұйрығына

6-қосымша

«Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы және Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы және Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Инспекция) байланыс саласында, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату саласындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуын іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) аумақтық органы болып табылады.

2. Инспекция өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Инспекция мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру–құқықтық нысандағы заңды тұлғасы болып табылады, өз атауымен мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.

4. Инспекция өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

5. Инспекция азаматтық-құқықтық қатыныстарға, егер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті болса мемлекет атынан тарап болуға құқығы бар.

6. Инспекция заңнамада белгіленген тәртіппен өз құзыретіндегі мәселелер бойынша Инспекция басшысының бұйрықтарымен ресімделген шешімдер қабылдайды.

7. Құрылымы және штаттық санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

8. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Республика даңғылы, 13.

9. Инспекцияның толық атауы – «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы және Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы ереже Инспекцияның құрылтай құжаты болып табылады.

11. Инспекцияның қызметін қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады.

12. Инспекцияға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Инспекцияға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі

2-тарау. Инспекцияның негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары

және міндеттемелері

13. Инспекцияның міндеттері:

тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылау.

14. Инспекцияның функциялары:

1) тиісті аумақтық бірліктерде бірліктерде Қазақстан Республикасының байланыс саласында, ақпараттандыру саласында заңнаманың талаптарын сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату және электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын сақтауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

2) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келмеген, азаматтардың қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тоқтата тұру;

3) радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған және (немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмеген жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;

4) электрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын бақылау;

5) радиобақылауды жүзеге асыру және байланыс саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн пайдалануына және байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын және байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;

6) байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын бiлiктiлiк талаптарын, байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын, пошта байланысы қызметтерін көрсету қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағындағы пошта жөнелтiлiмдеріне пошта штемпелiн қолдану қағидаларын сақтауын бақылау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникациялар желiлерi мен құрылғылары құрылыстарының және пошта байланысының техникалық нормалар мен оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру жөнiндегi талаптарға сәйкестiгiн тексеру;

8) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза отырып, жұмыс істеп тұрған радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды анықтау және оларды пайдаланудың жолын кесу;

9) пошта желiсi объектiлерiн пайдалануды ұйымдастыру және байланыс қызметiн пайдаланушыларға қызмет көрсету жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексінде белгіленген тәртіппен хаттамаларды толтыру, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау және әкiмшiлiк жазалар қолдану;

11) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;

12) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерінің және ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

13) «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабында көзделген талаптарды сақтау бөлігінде Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

14) Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру, телерадио хабарларын тарату туралы, сондай-ақ электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамалары талаптарының бұзушылықтары анықталған кезде ұйғарымдар беру;

15) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектріне, радиоэлектрондық құралдарға және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларға мониторингті жүзеге асыру;

16) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де мәселелер жатады.

15. Инспекцияның құқықтары:

1) заңнамада белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардан Инспекцияға жүктелген функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;

2) заңды және жеке тұлғаларға байланыс желілері мен ақпараттық жүйелерінің жұмыстарын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, стандарттар мен нормалардың талаптар бұзушылықтарын жою туралы нұсқамалар енгізуге;

3) байланыс желісі мен құралдарының жұмысына тексеруді жүргізуге;

4) сотқа талап-арыздармен жүгінуге, оның қаралуына қатысуға;

5) өз құзыреті шегінде сараптамалар мен кеңестер жүргізу үшін сарапшылардың, мамандардың, сондай-ақ өзге мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдар қызметкерлерін тартуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

16. Инспекцияның міндеттемелеріне мыналар:

1) Инспекцияға жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

3) Инспекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктемелер дайындау;

4) өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдардың ресми сұрау салуы жағдайында қажетті материалдар мен анықтамалар беру;

5) Инспекция балансындағы мемлекет меншігінің сақталуын қамтамасыз ету кіреді.

3-тарау. Инспекцияның мүлкі

17. Инспекцияның жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

Инспекцияның мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен құрылады және негізгі мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ құны Инспекцияның балансында көрсетілген өзге де мүліктен тұрады.

18. Инспекцияның мүлкі республикалық меншікке жатады.

19. Инспекцияның өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе оған өзге де тәсілмен билік етуіне жол берілмейді.

4-тарау. Инспекцияның қызметін ұйымдастыру

20. Инспекцияны Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрімен келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Басшы басқарады.

21. Инспекция басшысы уақытша болмаған кезде, оның лауазымдық міндеттерін Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Инспекциясы басшысының орынбасары атқарады.

22. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады және басқарады және өз қызметтерін жүзеге асыруға және Инспекцияға жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.

23. Осы мақсатта Инспекцияның басшысы:

1) өз құзыреті шеңберінде бұйрықтар шығарады;

2) Инспекция қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияның қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

4) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда Инспекцияның мүддесін білдіреді;

5) заңнамада белгіленген тәртіппен Инспекцияның қызметкерлерін көтермелейді, сондай-ақ тәртіптік жаза қолданады;

6) беру құқығынсыз Қазақстан Республикасының байланыс, ақпараттандыру және телерадио хабарларын тарату туралы заңнамаларының талаптарын бұзушылық анықталған кезде ұйғарымдар береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

24. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Инспекцияда:

1) әкімшілік-мемлекеттік қызметтердің бос орындарына орналасуға үміткерлерді таңдауды жүзеге асыруға уәкілетті конкурстық комиссия;

2) қызметтік тергеу материалдарын қарастыру және тәртіптік жауапкершілікке тарту үшін тәртіптік комиссия;

3) әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу үшін аттестаттау комиссиясы;

4) лауазымдық жалақыны белгілеу құқығын беретін мемлекеттік қызмет өтілін есептеу бойынша комиссия құрылады.

Жоғарыда көрсетілген комиссиялардың жеке құрамы Инспекция басшысымен айқындалады. Комиссиялардың шешімдері хаттамамен ресімделеді.

5-тарау. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату

25. Инспекцияны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

Mobile version RSS Site map