Халықаралық ынтымақтастық департамент мақсаты Министрлік реттейтін салаларда екіжақты және көпжақты халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру.

Департаменттің негізгі функциялары:

1) Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделері мен халықаралық міндеттемелерін ескере отырып, екіжақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын қалыптастыру;

2) Министрлік реттейтін мәселелер бойынша шет мемлекеттердегі уәкілетті органдармен, ұйымдармен екіжақты ынтымақтастықты (Министрліктің салалық құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп) жүзеге асыру;

3) Қазақстан Республикасының сыртқы саяси ведомствосы мен шетелдік мекемесімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік органдарымен, ұйымдарымен Министрлік реттейтін салаларда екіжақты ынтымақтастық мәселелері бойынша өзара әрекеттесу;

4) Министрлік реттейтін салаларда екіжақты ынтымақтастық мәселелері ынтымақтастық мәселелері бойынша Министрлік басшылығының (Министрдің, Жауапты хатшының, вице-министрлердің) қатысуымен анықтамалық-ақпараттық материалдарды дайындау;

5) екіжақты ынтымақтастықты жүзеге асыру саласында халықаралық шарт-құқықтық базасын іске асыру және дамыту бойынша Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру;

6) салалық құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп өз құзыреті шегінде екіжақты ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін қажетті нормативтік құқықтық актілер және негіздемелік сипаттағы өзге де құжаттар жобаларын әзірлеу;

7) халықаралық екіжақты ынтымақтастық тәжірибесі туралы ақпаратты талдау, жалпылау және жүйелеу, оны бағалау және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік мүддесінде халықаралық екіжақты ынтымақтастық тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу;

8) Министрлікке бекітілген үкіметаралық комиссиялардың қазақстандық бөлігін жүргізу, және Қазақстандық бөлігін жүргізу Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттік органдарына бекітілген үкіметаралық комиссиялар шеңберінде Министрліктің жұмысын үйлестіру;

 

Date: 
Saturday, 18 March, 2017
Mobile version RSS Site map